معرفی نفرات برگزیدۀ مرحلۀ استانی المپیاد خواندن

درخواست حذف این مطلب
درود بر همۀ همکاران سخت کوش و پرتلاشم ضمن سپاس مجدد از همکاری و همراهی شما در رساندن دانش آموزان به مرحلۀ منطقه ای، گروه برگزیدۀ منطقه جهت راهی به مرحلۀ استانی المپیاد، بدین شرح اعلام می گردد. نام و نام خانوادگی آموزشگاه امتیاز عطیه حمیدی فر فرزانگان 93/5 نرگس سادات نبی یان غ تی کوثر 93/5 فاطمه ولی خانی تربیت 93 فاطمه مظفری پور تربیت 92/5 لازم به ذکر است که در این گروه چهار نفره، یک سهمیه متعلق به مدارس استعدادهای درخشان، یک سهمیه متعلق به مدارس غیر تی و دو سهمیه متعلق به مدارس تی بوده است.